dijous, 27 d’abril de 2017


JORNADES CULTURALS SETMANA SANT JORDI- APIMA ESCOLA NOVA

Dimarts dia 18 d’abril a les 17’00 hores

A l’Escola Nova, taller de màgia a càrrec del màgic Cloquell. 

Dimecres dia 19 d’abril a les 17’00 hores

A l’Escola Nova, taller de cançons. 

Dijous dia 20 d’abril a les 20’00 hores

A l’Escola Nova, taller per a pares, “ millora dels hàbits dels nostres fills”, a càrrec de l’Ospeòpata Tofol Sales. 

Divendres dia 21 d’abril a les 17’00 hores

A l’Escola Nova, taller de lectura, històries i contes per als nostres infants. 

Dissabte dia 22 d’abril a les 11’00 hores

A l’Escola Nova:

Tallers familiars per a pares, mares, nins i nines:

Tallers de cuina

Concurs de dibuix per a famílies

Venda de llibres usats

Concurs de preguntes culturals sobre Porreres

Taller de camisetes

A les 14’00

Torrada popular per a tots a totes les famílies que hi hagin participat.

NOTES IMPORTATS!  Els tickets seran els mateixos que no varem poder emplear per Sant Antoni. (Durant les activitats, cada dia, es podran comprar tickets si qualqu no en te)

Al programa de festes hi ha un error, la torrada es dissabte enlloc de divendres.

LA JUNTA DIRECTIVA