dimarts, 23 de setembre de 2014

Comunicació APIMA amb les famílies

COMUNICACIÓ APIMA - FAMÍLIES
Aprofitam per recordar-vos que la comunicació entre l'APIMA i les famílies és a través de circulars en paper (que els mestres donen als nins), de whatsapp i de la web.
Per rebre la informació a través del whatsapp, estam organitzats de la següent manera. Cada aula té un responsable, al qual l'APIMA envia la informació, i aquest la tramet al grup-aula. Si durant aquest curs passat no rebéreu la informació a través d’aquest sistema, si heu canviat de telèfon o si sou nous a l'escola (alumnes de 3 anys, etc.), per favor posau-vos en contacte amb el vostre representant d'aula perquè us afegeixi al grup de whatsapp corresponent. Aquí teniu una llista dels representants: 

Alumnes de 3 anys (grup A) - Francisca Maria Bennàssar
Alumnes de 3 anys (grup B) - Margalida Barceló Matas
Alumnes de 4 anys (grup A i B) - Joana Maria Julià Mora
Alumnes de 5 anys (grup A i B) -  Cristina Sorell Adrover
Alumnes de 1r de primària (grup A i B) - Jero Grimalt
Alumnes de 2n de primària (grup A i B) - Tonyi Toledo
Alumnes de 3r de primària (grup A i B) - Antònia Rosselló Sampol
Alumnes de 4t de primària - Francisca Maria Bennàssar
Alumnes de 5è de primària - Aina Armero
Alumnes de 6è de primària - Maria Bel Rosselló

Finalment, disposam de la pàgina web, on podeu trobar molta informació relacionada amb les activitats que l'APIMA duu a terme
http://apimaescolanovaporreres.blogspot.com.es/