dilluns, 2 de juny de 2014

Convocatòria - Assemblea extraordinària de socis Juny 2014
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS
DIMARTS, 10 DE JUNY, DE 2014
Primera convocatòria: 19:30 hores
Segona convocatòria: 20:00 hores

Benvolguts socis, 

Us convocam a l’assemblea extraordinària de l'APIMA 
que tendrà lloc a l'Escola Nova dimarts, dia 10 de juny 
de 2014, a les 19:30 h en primera convocatòria i a
les 20:00 h en segona convocatòria, amb l’ordre 
del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informació sobre les activitats extraescolars.
3. Informacions de tresoreria.
4. Informació sobre la comissió de festes.
5. Adquisició dels llibres de text.
6. Incorporació de nous vocals a la Junta de l’APIMA.
7. Precs i preguntes.

Rebeu una salutació cordial,

Caterina Sureda Vallespir
Secretària de l'APIMA                       


Porreres, 2 de juny de 2014